Verksamhet

Det har hunnit bli en hel del workshops. Bland annat teatergestaltning, metodutveckling, processlek, verktygsutveckling mm.

Digital Story Telling, DST har vi utvecklat i samverkan med Malmö Universitet och Désirée Annvir på Institutionen för socialt arbete, inriktning handikapp- och rehabiliteringsvetenskap.

Många kloka medmänniskor har under processen inspirerat deltagarna och verksamheten.

Verktygsutveckling har vi framförallt gjort tillsammans med studenter på Malmö Universitet och Malmö mot Diskriminering.

2019 Abnorm

2020 Onorm

2022 Enorm

Ett glädjetåg, av och med människor med normbrytande funktionsvariationer.