Partners

PARTNERS

FUNKISNÄTVERKET

ABF -SKÅNE

ABF -MALMÖ, LOMMA, BURLÖV

ABF -NORDVÄSTSKÅNE

ABF -SYDVÄSTRA SKÅNE

MALMÖ UNIVERSITET

KOMMUNFÖRBUNDET -SKÅNE

CLUSJION AB

FOJAB ARKITEKTER AB

MALMÖ STAD -FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN, KULTURFÖRVALTNINGEN & FRITIDSFÖRVALTNINGEN

FASTIGHETSÄGARE BID SOFIELUND

STENA FASTIGHETER

COOMPANION SKÅNE

LIKA UNIKA AKADEMIN
RBU -SKÅNE  Rörelsehindrade barn & ungdomar SkånE
SMiL  Samarbetsorganisation för Malmö Independent Living

ATTENTION MALMÖ NPF
IFA  Intressegruppen för assistansberättigade

STROKREFÖRENINGEN MALMÖ
RTP PERSONSKADEFÖRBUNDET

BEGRIPSAM

NEURO MALMÖ

LUNDS UNIVERSITET

FURUBODA FOLKHÖGSKOLA

DHR -MALMÖ – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

RSMH -TRELLEBORG

SÄG DET, SEN GÖR DET

HJÄLTESKOLAN

INDIVID OCH BYGGD I BALANS

KÄNSLOKOMPANIET