om oss

Vi är inga offer som accepterar låga förväntningar, varken på oss själva eller på andra, och vi undviker de redan upptrampade stigarna som leder till utanförskap.


DET HÄR ÄR VI

Inkluderingslabbet är ett arvsfondsprojekt, men också en ideell förening. Labbet består av medmänniskor med olika normbrytande funktionsvariationer, främst fysiska, neuropsykiatriska och kognitiva, men också andra ur den rika variationen i den mänskliga mångfalden.


Tillsammans samlar vi kunskap och skapar nya vägar för ett värdigare och mer hållbart samhällsbygge, i gränslandet mellan rättigheter och faktiska möjlighter.


Rättighetsperspektivet för personer med funktionsnedsättning måste bli en del i alla beslutsfattande offentliga organ. Inte minst för att funktionsnedsättning drabbar oss alla, förr eller senare.


Vi är en levande mötesplats för lärande som växer och förändras över tid genom att koppla samman människors initiativ med resurser som kan förstärka och utveckla dem. Hos oss förenas människor för att driva processer där det ges utrymme och möjligheter att vara medskapare i ett långsiktigt arbete som ökar delaktighet, skapande och hållbar utveckling. Inkluderingslabbet är främst möten och relationer mellan människor.