Interna gruppen

INTERNA REFERENSGRUPPEN

Vi är en grupp, på mellan 10-15 medmänniskor.  De flesta av oss har varit med från början.

Några har varit med från idéstadiet, andra har kommit till oss under resans gång. Alla av oss har någon form av diagnos.


Gruppen är verksamhetens primus motor. Det är här som saker utvecklas och bestämms.

Det är också vi som utvecklar Labbverksamheten och som ska ta över efter projektets slut.


Om någon är speciellt nyfiken och gärna skulle vara med i vår grupp, går det bra att höra av sig på kontaktsidan!