Hem

Inkluderingslabbet är arvsfondsprojektet som blev en ideell förening. Vi som startat och driver labbet är främst medmänniskor med olika funktionsnedsättningar, fysiska, neuro-psykiatriska och kognitiva, men också andra med normbrytande funktionalitet från den rika variationen i den mänskliga mångfalden.

Tillsammans delar vi okunskap och samlar kunskap, i gränslandet mellan rättigheter och faktiska möjligheter, och skapar nya vägar och metoder för ett värdigare och mer hållbart samhällsbygge.

 Vi kan välja ett anständigare mer respektfullt förhållningssätt till oss själva och varandra. 

Vi kan, för allas skull, sätta livet och livets förutsättningar i första rummet. Vi menar att rättighetsperspektivet för alla medmänniskor med funktionsnedsättning måste bli en del i alla beslutsfattande offentliga organ. Inte minst för att det drabbar oss alla, förr eller senare.


Inkluderingslabbet gör och har gjort det mesta annorlunda under sin tid som projekt. Lite av det hittar ni här.

Här läggs efter hand in nya avsnitt till både vår kunskapspodd samt podden om oss själva.

Här hittar ni olika verktyg för ökad inkludering, vi tagit fram. Även andras material vi använt oss av hittar ni här.